KIRURGIJA

Lipogems

je aseptičen, z zankami zaprt sistem, ki je namenjen enkratni uporabi. Naprava omogoča liposukcijo, obdelavo in reinjekcijo maščobnega tkiva, hkrati pa še odstranitev vnetnih olj in krvnih reziudov.

 

Pacientu odvzamemo določeno količino maščobnega tkiva. S slednjim tkivom napolnimo posodo valjaste oblike, ki vsebuje 5 srebrnih kroglic. Te so zelo pomembne, saj z ročnim tresenjem valjaste posode aktiviramo pericite. Periciti, so celice, ki obdajajo žile, v maščobnem tkivu torej kapilare. Ob poškodbi ali vnetju se periciti preobrazijo v mezenhimske celice, nato pa še v mezenhimske aktivne celice (MSC aktivne), ki izločajo rastne faktorje, citokine, eksosome, peptide in proteine. Hkrati pa MSC aktivne celice delujejo imunomodulatorno in anti-mikrobno, spodbujajo pa še angliogenezo, mitozo, anti-apoptotično delovanje ter preprečujejo brazgotinjenje. 

 

Prav zaradi tega odkritja, da s tresenjem poškodujemo ter s tem aktiviramo pericite, Lipogems vsebuje več mezenhimskih celic, pericitov in tranzitnih pericitov kot lipoaspirat.

  • ortopedija

  • plastična kirurgija

  • ginekologija

  • coloproktologija

  • protibolečinska terapija

  • regeneracija ran

Področja uporabe

Kontaktirajte predstavnika

Način uporabe

 
 
 

         Bernarda Dobrila

         +386 51 372 764

         bernarda.dobrila@mmsurgical.si